HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Gorakhpur


Judicial Officers in Gorakhpur
SL NAME DESIGNATION
1. PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA-I District & Sessions Judge
2. ANIL KUMAR JHA Principal Judge, Family Court
3. AMAR NATH SINGH Addl. District & Sessions Judge
4. SURENDRA KUMAR YADAV Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act)
5. PURNENDU KUMAR SRIVASTAVA Addl. District & Sessions Judge
6. SURENDRA PRASAD (MISHRA) Spl. Judge (E.C. Act)
7. SURESH CHANDRA SAVITA Addl. District & Sessions Judge
8. SHASHI KANT UPADHYAY Spl.Judge,Anti Corruption V.B.UPSEB
9. JAI PRAKASH SINGH-III Addl. District & Sessions Judge
10. ASHOK KUMAR PREMI Addl. District & Sessions Judge
11. ROHIT SINHA Addl. District & Sessions Judge
12. SHAMSUL HAQUE Addl. District & Sessions Judge
13. RAJENDRA PRASAD SRIVASTAVA-III Addl. District & Sessions Judge
14. BADRI VISHAL PANDEY Addl. District & Sessions Judge
15. ANIL KUMAR PANDEY Addl. District & Sessions Judge
16. AKHILESH KUMAR PATHAK Judge Small Causes Court
17. RAJENDRA PRASAD Chief Judicial Magistrate
18. ABHINITAM UPADHYAY Civil Judge (Senior Div.)
19. ANAND PRAKASH-III Addl. Chief Judicial Magistrate
20. SHAHNAWAZ TAUKIR KHAN TANVEER Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM.
21. HARBANS NARAIN A.C.J.M. (Railway)
22. ADITYA CHATURVEDI Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM.
23. SMT. MAMTA SINGH Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM.
24. AVADHESH PANDEY Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM.
25. VIJAY KUMAR VERMA Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM.
26. ARVIND KUMAR YADAV-II Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM.
27. SMT. SNEH LATA SINGH Civil Judge (Junior Div.)
28. SMT. EKTA VERMA Judicial Magistrate
29. KAMALA PATI-II Addl. Civil Judge (Junior Div.)
30. VIJAY KUMAR GUPTA-II Civil Judge (Junior Div.)
(At Bansgaon-Gorakhpur)
31. VIMAL VERMA Judicial Magistrate
32. SANJAY KUMAR-VI Addl. Civil Judge (Junior Div.)
(At Bansgaon-Gorakhpur)
33. DINESH KUMAR GAUTAM Addl. Civil Judge (Junior Div.)
34. SUSHRI ALKA PANDEY Judicial Magistrate
35. SMT. POOJA GUPTA Addl. Civil Judge (Junior Div.)

Back to Home Back